معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: بندرعباس نیازمند یک هویت فرهنگی مستقل است اما هم اکنون شاهد رشد ناموزون شهر هستیم به گونه ای که استان از جایگاه مناسبی در حوزه فرهنگ و مطالعه در سطح کشور برخوردار نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید موحدی در جمع خبرنگاران، ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح سیاست ها در حوزه فرهنگ مطالعه گفت: باید امور فرهنگی به اهلش سپرده شود .

وی به ضرورت مطالعه و کتابخوانی کارکنان دستگاه های فرهنگی اشاره کرد و افزود: تمام حوزه های فرهنگی باید به سمت کتاب و مطالعه بروند و تنها راه بهبود مسائل، مطالعه و کتابخوانی است.

وی افزود : بندرعباس به عنوان پایتخت اقتصادی کشور نیازمند یک هویت فرهنگی مستقل است اما هم اکنون شاهد رشد ناموزون شهر هستیم به گونه ای که استان از جایگاه مناسبی در حوزه فرهنگ در سطح کشور برخوردار نیست .

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اشاره کرد : کتاب ، امروزه به عنوان یک ابزار تزئینی تبدیل شده و ضرورت مطالعه هنوز شکل نگرفته است و باید از سن کودکی مطالعه و کتابخوانی را آموزش داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج