فریدون خودنیا گفت: یکی از اولویت‌های کاری شرکت توزیع برق لرستان، فرهنگ‌سازی در جهت استفاده صحیح از نیروی برق و برخورد با منشعبین غیرمجاز است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، فریدون خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان استفاده از برق غیرمجاز را پدیده‌ای زشت دانست که با شرع و مقدسات ما کاملا منافات دارد.

وی، به فتاوای علمای دین در این خصوص اشاره کرد و گفت: ما در فضای رسانه ای و مجازی بارها اطلاع رسانی نموده ایم و عواقب اعتقادی و قضایی آن را برای مردم فهیم استان تشریح نموده ایم.

مهندس فریدون خودنیا افزود: این دلیل نمی‌شود که فرد مسلمان به علت عدم تمکن مالی مرتکب خلاف شود و به اقدامات ناهنجار و نادرست روی آورد و آرمان های دینی خود را با مشکل مواجه کند.

خودنیا گفت: سرقت برق از شبکه های توزیع علاوه بر جرائم نقدی مشمول ار تکاب جرم شرعی و تحمل حبس طبق قوانین وضع شده در قالب قانون مجازات های اسلامی برای شخص استفاده کننده از این پدیده مذموم شده است.

وی با اشاره به اینکه مصوباتی در کمیته های مربوطه مبنی بر ریشه کنی این عمل خلاف قانون به تایید اعضاء رسانده ایم ابراز داشت کارگروههای مختلفی در سطح استان تعیین و بطور جد مقابله با ریشه کنی برق های غیر مجاز را همواره در اولویت کار قرار داده ایم.

وی در ادامه بیان داشت: سارقین برق غیرمجاز علاوه بر تعدی حقوق بیت المال مرتکب اعمال خلاف قانونی که به حقوق دیگر شهروندان نیز تجاوز نمایند می گردند.

در همین حال، مهندس عبدالرضا حسینی مهر مدیر دفتر کنترل پروژه و دبیر کمیته عالی کاهش تلفات که جمع آوری برق های غیرمجاز بخش اعظمی از فعالیت ایشان را شامل می شود اقدامات انجام شده در 7 ماه گذشته سال96 را بشرح ذیل عنوان نمودند.

- ساماندهی و مشخص نمودن 4 اکیپ جمع آوری برق های غیرمجاز در هریک از مدیریت های توزیع برق شهرستان ها که مجموعاً حدود 52 اکیپ شامل اکیپ همکاران مدیریت های توزیع، اکیپ اتفاقات و عملیات در زمان نداشتن وظایف محوله، اکیپ پیمانکاران ذیصلاح و موسئسات حقوقی، و نیز اکیپ های عملیاتی مستقر در روستاها(محورهای روستایی)

- ایجاد ساختار سازمانی در ستاد به منظور کنترل عملکرد مدیریت های توزیع با تعیین ناظرین عالی کاهش تلفات بصورت روزانه

-دریافت و جمع بندی اطلاعات عملکردی مدیریت ها وتجزیه و تحلیل این عملکردها و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها در راهکارهای بهبود و پیشرفت روندکار

- ایجاد سامانه پیامکی شماره 3000290146 به منظور دریافت گزارشات مردمی استفاده از برق های غیرمجاز ومحرمانه بودن شماره ارسال کننده پیام

- جمع آوری 9971 انشعاب غیرمجاز در این مدت که از این تعداد 4483 مورد از آنها با خرید انشعاب به مشترک قانونی تبدیل شده اند

مهندس حسینی مهر عملکرد اکیپ های فوق الذکر را در جمع آوری برق های غیرمجاز بدین شرح اعلام نمود

اکیپ اتفاقات و عملیات مدیریت ها 1681 مورد

اکیپ همکاران مدیریت های توزیع 6717 مورد

اکیپ پیمانکاران و موسئسات حقوقی 958 مورد

اکیپ محورهای روستایی 615 مورد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج