معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: 89 درصد اهداف عملیاتی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، در چهار ماهه نخست سال جاری محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه پایش چهار ماهه برنامه عملیاتی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

سید جواد حسینی در این جلسه گفت: 89 درصد اهداف عملیاتی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، در چهار ماهه نخست سال جاری محقق شده است.

وی، طرح و برنامه، مدل اجرا، مدل ارزیابی و تبدیل مدل ارزیابی به بهبود عملکرد را چهار گام نظام برنامه ریزی دانست و اظهار داشت: از 16 هدف کلان استان 14 هدف در حوزه معاونت سیاسی قرار دارد که به لحاظ فراگیری بیشترین اهداف مربوط به این حوزه است و مستقیم ترین فعالیت ها  نیز در حوزه معاونت سیاسی قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با 4 هدف کلان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با 3 ، کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 2  و بقیه حوزه های معاونت با یک هدف کلان به ترتیب بیشترین اهداف کلان را داشته اند.

حسینی با بیان اینکه 14 هدف کلان به 78 هدف کلی تبدیل شده است ، اظهار داشت: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با 11 هدف کلی و دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری با 8 هدف کلی، بیشترین اهداف حوزه معاونت را داشته اند.

وی تعداد اهداف عملیاتی حوزه معاونت  را 127 هدف عملیاتی  دانست وافزود: دفتر اجتماعی و فرهنگی با 34 هدف عملیاتی، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با 14 و اداره کل پدافند غیر عامل و دفتراجتماعی و فرهنگی هر کدام با 15 هدف عملیاتی بیشترین اهداف عملیاتی حوزه معاونت را داشته اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: هدف اصلی ارزیابی و پایش، ارزیابی اهداف است اما در این مرحله عملیات را به دلیل رصد تحقق اهداف ارزیابی می کنیم؛ که ادارات کل و دفاتر پدافند غیر عامل، اجتماعی و فرهنگی، زنان و خانواده و امنیتی انتظامی بالای 90 درصد اهداف عملیاتی آنها محقق شده است.

حسینی تعداد فعالیت های پیش بینی شده برای تحقق اهداف را 780 فعالیت دانست و افزود: از این تعداد 730 فعالیت یعنی 90 درصد آنها محقق شده است  که دفاتر و ادارات کل امنیتی و انتظامی، پدافند غیر عامل، زنان و خانواده، اجتماعی و فرهنگی و اتباع و مهاجرین خارجی بالای 95 درصد فعالیت های آنان محقق شده است.

وی خواستار ارائه سریعتر و فراگیر خدمات حوزه مالی و اداری به بقیه دوایر شد و اظهار داشت: گزارشات حوزه معاونت  بویژه گزارش فعالیت های صورت گرفته شده در حوزه های امنیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حضور مسئولین کشوری  نیز در صورت امکان ارائه گردد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج