رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در جلسه هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در آخرین جلسه هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، با رای اکثریت اعضا، ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به "الطفات کامیاب" سپرده شد.

در این جلسه هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان "الطفات کامیاب" به عنوان رئیس و "امیرحسین ساداتی" به عنوان نایب رئیس اول خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان انتخاب شدند.

براساس سیاست های اقتصادی دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی مهمترین وظیفه خانه صنعت، معدن و تجارت فراهم ساختن زمینه حضور توانمند بخش خصوصی درعرصه تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش تصدی‌گری دولت در این عرصه است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج