مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گیلان گفت: با ارزیابی انجام شده در طرح نیمه اول سال از تعداد ۱۰۵ باب جایگاه در طرح درجه بندی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان از مجموع جایگاه های استان ۸۴ باب از آنها ممتاز معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی اصغر عباسی افزود: استان گیلان دارای  ۱۸۱ باب جایگاه عرضه مواد سوختی است که از این تعداد  ۱۰۵ باب براساس استانداردهای کمی و کیفی ابنیه، فرآورده ها و خدمات به ارباب رجوع مورد ارزیابی قرار گرفته و ۸۴ باب از آنها ممتاز معرفی شده است.

مدیر شرکت ملی  پخش فرآورده های نفتی گیلان افزود: طبق درجه بندی نیمه اول سال ۹۶ که ازتاریخ ۹۶/۷/۲۲ لغایت  ۹۶/۸/۹ توسط کارشناسان واحدهای بازرگانی، سامانه هوشمند، روابط عمومی، مهندسی، ایمنی و بهداشت محیط زیست و حراست  انجام شد از مجموع یکصدو پنج باب جایگاه هشت باب جایگاه درجه یک، پنج باب جایگاه درجه دو و مابقی درجه سه و پایه ارزیابی شد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات درجه بندی دو بار در سال و در ابتدای هر نیمه از سال در مجاری عرضه توزیع کننده سوخت استان انجام می شود و رتبه جایگاه ها مشخص شده و کارمزد جایگاه براساس آن پرداخت می شود. 

عباسی تصریح کرد: ارزیابی جایگاه های CNG  نیز در برنامه های اجرایی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان و به صورت متناوب و با گشت های مشترک از ادارات استانداری، تعزیرات و با نظارت کارشناسان CNG   این شرکت انجام می گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج