مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه گیلان اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۰ وقف جدید در گیلان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، حجت الاسلام ستار علیزاده، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون 40 وقف جدید در گیلان به ثبت رسیده است که ارزش ریالی این موقوفات 30 میلیارد تومان است.

علیزاده با اشاره به رسالت سازمان اوقاف برای اجرای امینانه نیات واقفان گفت: از ابتدای سال تاکنون 600 میلون تومان از درآمد موقوفات اجرای نیات صورت گرفته است.

وی حفظ عین موقوفات را از رسالت‌های مهم سازمان اوقاف و ادارات اوقاف استانی برشمرد و گفت: در این راستا برای 600 رقبه در سال جاری سند مالکیت گرفته شده است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه گیلان از صدور 40 حکم قضایی به نفع اوقاف در طرح دعوی با متصرفان موقوفات خبر داد و گفت: امسال 30 هکتار احیای موقوفات در گیلان انجام شده است.

وی وقف را سرمایه تمام نشدنی دنیای اسلام و گنجینه ارزشمند برای رفع نیازهای مردم دانست و افزود: هر کس در هر مقامی باید وظیفه خودش را نسبت به وقف انجام دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج