آیت الله اعرافی گفت: در روابط اجتماعی، گسترش ابواب فقهی فراتر از ابواب موجود، یک ضرورت است که بدون آن نمی‌توانیم به الگو و تمدن سازی برسیم.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی اظهار داشت: امروز با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، ابعاد مختلف فقهی مورد توجه حوزه علمیه قرار گرفته است که نخستین مسئله گسترش ابواب فقه است، فقه از روش مندی استواری برخوردار بوده؛ اما این دستگاه اجتهادی در 55 باب فقهی می‌گنجد، معتقدم اگر فقه ما بخواهد الگوپردازی کمک کند، باید بر اساس تجربیات جدید، ابواب جدیدی را پایه گذاری کند که این مهم با عنایت مراجع معظم تقلید و ساعت‌های پژوهش میسر خواهد شد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه اجتهاد، تمدن ساز و ناظر به تمدن سازی اسلامی است، افزود: با توجه به نیازهای امروز، فقه باید بیش از ابواب موجود توسعه پیدا کند و در حوزه فقه پزشکی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی و ... پاسخگوی نیازهای امروز باشند.

آیت الله اعرافی ادامه داد: در روابط اجتماعی، گسترش ابواب فقهی فراتر از ابواب موجود، یک ضرورت است که بدون آن نمی‌توانیم به الگو و تمدن سازی برسیم، به طوری که حتی دستگاه فقهی ما در حوزه کتب نیز نیاز به بازسازی دارد و باید بر این محور توجه داشته باشیم که اجتهاد، نظام‌سازی است کاری که شهید صدر تا حدودی به آن پرداخت. در این مؤلفه برای استخراج نظام‌وار دچار مشکل هستیم و نظام‌پردازی مورد نیاز ماست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نیاز به اجتهاد در اخلاقیات افزود: نکته دیگر بحث اجتهاد در حوزه اخلاقیات است، متاسفانه دانش اخلاق اسلامی، متناسب با گسترشی که فقه دارد، بسط نیافته است، اما در هر حال اخلاق اسلامی حوزه ویژه خود را دارد؛ ما در بازشناسی فضیلت‌ها و رذیلت‌ها کم کار کرده‌ایم و طبقه بندی اخلاقی ما همچنان از فلسفه و تمدن یونانی متأثر است، اما آنچه در ذخایر قرآن و روایات اسلامی داریم، فوق العاده بیشتر از آن است که الان داریم.

مدیر حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنانش به تعداد طلاب و مدارس علمیه قم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در شهر قم 80 هزار طلبه حضور دارند که 50 هزار نفر آنان در دوره تحصیل بوده و قریب به 4 هزار استاد مشغول آموزش این طلاب هستند.

آیت الله اعرافی بیان داشت: در سایر استان‌ها نیز 40 هزار طلبه هستند که در 600 مدرسه علمیه به استثنای آمار طلاب و مدارس خراسان مشغول فراگیری علوم و معارف اسلامی هستند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: در دیدارهایی که با مقام معظم رهبری و سایر مراجع معظم تقلید داشته‌ایم به دنبال برنامه ای برای بهبود معیشت طلاب به ویژه طلاب متأهل هستیم که امید است با عنایت ویژه مراجع معظم تقلید تحولی در این خصوص صورت بگیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج