شهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان دچار مشکلات مالی است، گفت: تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا ضمن تأمین منابع مالی مناسب این پروژه هرچه سریعتر تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله نوروزی در حاشیه بازدید خود از پروژه های عمرانی اظهار کرد: پیشرفت های خوبی در پروژه نمایشگاه اصفهان صورت گرفته اما بر اساس گزارشات مسوولان برای تکمیل آن نیاز به جدیت بیشتری است که امیدواریم پس از بازدید امروز تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنیم.

وی با بیان اینکه این پروژه توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اداره و ساخته می شود، عنوان کرد: این شرکت، یک شرکت مستقل از شهرداری است که البته بخش عمده ای از سهام آن متعلق به شهرداری اصفهان است اما تصمیمات باید توسط هئیت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی گرفته شود و این بازدید به دلیل آشنایی هرچه بیشتر با این پروژه و موانعی که برسرآن مثل کمبود بودجه وجود دارد صورت گرفت.

نوروزی افزود: این پروژه دچار مشکلات مالی است و دیون متعددی به سازمان عمران شهرداری اصفهان و دیگر پیمانکاران دارد که این مهم در حال بررسی است تا پس از آن دیدگاههای خود را به هئیت مدیره این شرکت منعکس کنم تا تصمیمات مناسب برای پیشرفت آن گرفته شود.

وی ادامه داد: بخشی از پل اشکاوند هنوز تکمیل نشده اما این پروژه پیش از این افتتاح شده در صورتی که باید بخش های دیگری از آن نیز تکمیل شود و پس از آن افتتاح تکمیلی صورت پذیرد اما تقاطع اشکاوند پیشرفت خوبی داشته که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

شهردار اصفهان با اعلام اینکه فاز اول پردیس اشراق پیش از این افتتاح شده از آغاز فاز دوم این پروژه در آینده نزدیک خبرداد و گفت: فاز دوم این پروژه تا دامنه کوه نخودی ادامه پیدا می کند و دره ای که درون این کوه وجود دارد نیز ساماندهی می شود در همین راستا اگر تأمین منابع مالی آن به موقع انجام شود امیدواریم ظرف مدت یک سال به بهره برداری برسد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج