دادستان قم گفت: جایگاه داوری بین آحاد مردم جامعه باید تبیین و در این رابطه فرهنگ سازی شود و یکی از رسالت های مهم و البته سنگین کانون داوری استان، پرداختن به این مهم است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، دادستان عمومی و انقلاب قم، در دیدار اعضای هیات مدیره کانون داوری استان قم افزود: جریان داوری و میانجیگری یکی از مباحث پیشگیری است که دراین حوزه باید ازکارشناسان و عالمان دیگر رشته ها به ویژه در حوزه علومی که با انسان شناسی مرتبط است، بهره برد.

وی ادامه داد: در امر پیشگیری، پدیده های خوبی درقانون پیش بینی شده است که قم می تواند به عنوان استان پایلوت و الگو در این باره مطرح باشد.

مهدی کاهه تاسیس کانون داوری استان قم را مایه مباهات دانست و اظهار داشت: بر این باورم که این کانون با شاکله اعضای علمی و فرهیخته هیات مدیره فعلی می تواند تعامل خوبی با دستگاه قضایی به ویژه دادستانی قم در جهت بستر سازی های فرهنگی و کاهش سطح دعاوی و نیز کاهش ورودی پرونده ها به دادسرا و محاکم داشته باشد و حوزه دادستانی نهایت همکاری خود را در چارچوب قانون با این کانون خواهد داشت.

وی با توصیه به چارچوب سازی مشخص و مدون و نیز سازمان یافتگی در برنامه و اجرا بیان داشت: در جریان نظارت ستادی این کانون بر نهادها و موسسه های داوری و نیز توسعه فرهنگ داوری باید به گونه ای عمل شود که تجربه ها و معضل های برخی نهادهای شبه قضایی را در پیش رو نداشته باشیم.

کاهه از مزایای داوری را تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی دانست و گفت: جایگاه داوری در بین آحاد مردم جامعه باید تبیین و در این رابطه فرهنگ سازی شود و یکی از رسالت های مهم و البته سنگین کانون داوری استان، پرداختن به این مهم است.

در ادامه این نشست، رئیس و اعضای کانون داوری استان قم به طرح اقدامات صورت گرفته و لزوم تعامل با دستگاه قضایی پرداختند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج