رئیس اداره منابع آب شهرستان سمیرم گفت: در یک ماه جاری تعداد 60 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان سمیرم پر و مسلوب المنفعه شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، زاهدیان اظهار کرد: گروه گشت و بازرسی این اداره با همکاری عوامل نیروی انتظامی در یک ماه جاری موفق به انسداد 60حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان شدند.

وی افزود: با توجه به شرایط بحران آب و اهمیت حفظ منابع آبی موجود، جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز امری ضروری است و نخستین اولویت این اداره در حفاظت از منابع آب، انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز جدید است.

زاهدیان بیان کرد: دو گروه پیمانکار برای انسداد چاه های غیر مجاز در شهرستان سمیرم در حال فعالیت هستند و با مشارکت همگانی و همراهی و همدلی همه مردم در جهت حفظ منابع آب تجدید پذیر برای نسل حاضر و نسل های بعد تلاش کنیم و از به وجود آمدن تبعاتی که بحران بی آبی به وجود خواهد آورد حتی المقدور جلوگیری کنیم.

رئیس اداره منابع آب شهرستان سمیرم گفت: حجم آب ذخیره شده در سدهای سمیرم را به ترتیب در سد قره آقاچ شش میلیون و 500 متر مکعب، سد کمانه دو میلیون و 600 متر مکعب و سد حنا یک میلیون و 700 متر مکعب می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج