سرپرست شهرداری سنندج گفت : با هدف ایجاد شفاف سازی و همچنین جلو گیری از هرگونه فساد اداری تمامی معاملات شهرداری شامل مزایده ،مناقصه و معاملات جزیی و متوسط در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت خواهد شد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج ،دوره آموزشی نحوه فعالیت  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور مدیران و کارشناسان حوزه مالی در دفتر شهردار برگزار شد.

سرپرست شهرداری سنندج اظهار داشت : شفافیت معاملات اداری اعم از مزایده ،مناقصه و معاملات جزیی و متوسط یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران شهرداری است.

علیرضا کاظمی بیان کرد : راه اندازی سیستم وسامانه ای  به منظورثبت تمامی معاملات ادارات یکی از مهم ترین راهکارهای شفاف سازی و جلوگیری از فساد اداری است.

وی از ثبت تمامی معاملات شهرداری سنندج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در آینده نزدیک خبر داد و گفت : تمامی مدیران و کارشناسان مالی آموزش های لازم در خصوص ثبت معاملات در این سامانه را فرا خواند گرفت.

 کاظمی افزود : براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و همچنین مصوبه هیئت وزیران تمامی دستگاهها موظف به ثبت معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هستند.

وی شفاف سازی ،امنیت و کارایی فرایند ،کنترل قوانین بصورت خودکار ،دسترسی آسان به آمار و اطلاعات صحیح و به روز ،توسعه تولیدات داخلی ،افزایش واردات متمرکز ، تهیه بانک اطاعاتی جامع تامین کننده گان ،کنترل قاچاق کالا ، تنظیم بازار ،ایجاد بازار رقابتی ،توسعه عدالت و مبارزه با فساد اداری از جمله مهم ترین مزایای ثبت معاملات اداری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.

جلسه توجیهی ثبت معاملات شهرداری

سرپرست شهرداری سنندج تاکید کرد : تمامی معاملات اعم از مزایده ، مناقصه و معاملات جزیی و متوسط این شهرداری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت خواهد شد.

 کاظمی عنوان کرد : در برخی از موارد که معاملات بوسیله ترک تشریفات انجام می شود و نیازی به برگزاری مزایده و مناقصه نیست قرارداد این معاملات هم در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت می شود.

وی ابراز امیدواری نمود : با ثبت معاملات شهرداری در این سامانه گامی مهی در راستای شفاف سازی معاملات و فساد اداری برداشته شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج