حکم قضایی برای یک متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: برای متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس به اتهام نگهداری اسلحه و مهمات غیر مجاز حکم قضایی صادر شد.

مهدی صادقی گفت: دادگاه این متخلف شکار و صید را به پرداخت یک فقره جزای نقدی به مبلغ هشت میلیون ریال در حق صندوق دولت و همچنین ضبط یک قبضه اسلحه قاچاق محکوم کرد.

وی افزود: بر اساس  قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ، نگهداری و حمل سلاح شکاری قاچاق جرم محسوب می گردد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت بیش از ۱۱۴ هزار هکتار به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیا رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج