مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گفت: چهار مجتمع آب شیرین کن روستایی تا پایان سال در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالحمید حمزه پور افزود: این آب شیرین کن ها روزانه بیش از 18 هزار متر مکعب ظرفیت دارند.

وی گفت: با بهره برداری از این مجتمع ها آب آشامیدنی 150 روستا با 50 هزار نفر جمعیت در استان تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان افزود: این مجتمع ها در شهرهای جاسک، بندرلنگه و بستک به بهره برداری می رسد.در حال حاضر این مجتمع ها پیشرفت فیزیکی 40 درصدی دارند.

حمزه پور گفت: بیش از 50 روستای استان هم تا پایان سال با راه اندازی مجتمع های آبرسانی از نعمت اب آشامیدنی بهره مند می شوند.

وی افزود: تا کنون نیز بیش از دویست روستای استان با اعتبار دویست میلیارد تومان از نعمت آب آشامیدنی بهره مند شدند.

با راه اندازی سی مجتمع آبرسانی به ششصد روستای استان آبرسانی می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج