دکترهومن قصری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت:اولین دوره آموزشی مدیریت ترومادرشرایط پیش بیمارستانی درسنندج برگزارشد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج،معاون درمان دانشگاه اعلام کرد اولین دوره آموزشی مدیریت تروما در شرایط پیش بیمارستانی در مورخ ۸ و ۹ ابان ماه سالجاری در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

به گفته دکتر هومن قصری در این دوره دو روزه که توسط اساتید سازمان اورژانس کشور برگزار شد، ۲۴ نفر از پرسنل فوریتهای پزشکی استان پس از طی آموزش و آزمون کتبی و آزمون عملی و کسب نمره قبولی گواهینامه این دوره را دریافت می نمایند

شایان ذکر است که کلیه پرسنل فوریتهای پزشکی جهت رتبه بندی باید این مدرک را کسب نمایند

این دوره توسط معاونت درمان دانشگاه و در راستای بازآموزی های دوره ای تکنسین ها و کارشناسان فوریتهای پزشکی برگزار گردید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج