مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: امروز بسیاری از عوامل تهدید کننده جامعه از طریق عوامل بیولوژیک به جامعه انسانی سرایت می کنند و دشمنان می توانند این گونه عوامل را ارزان و راحت به جامعه رسوخ دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سهراب عاقبتی در خصوص نقش و اهمیت دامپزشکی در پدافند غیرعامل اظهار کرد: منظور از پدافند غیرعامل اقداماتی است که قبل از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع خطر یا کاهش آثار زیانبار آن انجام می شود.

وی افزود: با توجه به مرزهای آبی و خاکی کشور عزیزمان و همچنین استان گیلان با کشورهای همجوار که از شرایط نامناسب بهداشت دام برخوردارند و نقل و انتقال بی رویه و غیرمجاز دام و فرآورده های دامی از نظر ارزیابی خطر در یک منطقه پرخطر قرار دارد.

عاقبتی گفت: اداره کل دامپزشکی استان گیلان با استقرار پست های قرنطینه مبادی ورودی استان و گمرکات انزلی و آستارا ورود و خروج هرگونه دام و فرآورده های خام دامی و خوراک دام، کنترل و نظارت می نماید، تا استان گیلان و در نهایت کل کشور از نظر اشاعه بیماری های دامی و بیماری های قابل انتقال از دام به انسان، تامین غذا و امنیت غذایی و در نهایت از بیوتروریسم در امان باشند.

مدیرکل دام پزشگی گیلان افزود: در داخل استان ابتدا با اجرای سیستم GIS در بخش مبارزه با بیماری های دام و طیور و آبزیان با بروز اولین کانون بیماری های واگیر در سیستم ثبت و با مشخص شدن محدوده مبارزه با بیماری و حضور نیروهای دامپزشکی نسبت به معدوم سازی دام های بیمار، دفن موارد تلف شده و واکسیناسیون و اقدامات قرنطینه ای جهت ممانعت از ورود و خروج دام به منطقه درگیر در محدوده اعلام شده در اسرع وقت اقدام می نمایند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج