فرماندار شفت در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری آموزش های فنی و حرفه ای را یکی از بسترهای ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: افراد توانمند برای برخورداری از تسهیلات باید در اولویت قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمدرضا محسنی با اشاره به اینکه دولت با تمام مشکلات بودجه های عمرانی و اعتبارات اشتغالزایی را کاهش نداد، افزود: حمایت از مشاغل خانگی به بهبود وضعیت کسب و کار کمک شایانی خواهد کرد.

فرماندار شفت با بیان اینکه هر خانه می تواند به کارگاهی برای کسب درآمد تبدیل گردد، افزود: باید تعریف صحیحی از مشاغل خانگی داشته باشیم و سپس بر مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد اشتغال نظارت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری سهمیه تسهیلات اشتغال زایی شهرستان شفت یک میلیارد و 90 میلیون تومان است افزود : بر اساس برنامه ریزی های انجام شده با جذب این میزان اعتبار برای 218 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد و این اعتبار در صورت جذب قابل افزایش می باشد.

محسنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدیران دستگاه های ذیربط باید آمار های مربوط به اشتغال را به صورت دقیق گزارش دهند، افزود: بانک ها در ارائه تسهیلات آسان ترین روش را پیش روی متقاضیان قرار دهند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج