مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در همایش بازرسان سراسر کشور گفت: بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه های کوچک مقیاس رخ می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مظفری اظهار داشت: در کارگاه های کوچک افراد غالباً ازاطلاعات ایمنی بی بهره اند و این امر نقش موثری در افزایش حوادث ناشی از کار این کارگاه ها داشته است.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: با وجود انعطاف پذیری آیین نامه به کارگیری مسوولین ایمنی در کارگاه ها، کارفرمایان می توانند با توجه به ماهیت کار خود فردی را به عنوان افسر ایمنی کارگاه و رابط بین بازرس کار و کارفرما معرفی کنند و فرد مورد نظر پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم کار خود را شروع کند.

مدیر کل بازرسی کار در خصوص کارهای سخت و زیان آور گفت: این موضوع یکی از حوزه های پر چالش است که رویکرد آیین نامه مربوطه، سلامت محور بوده ولی به مرور زمان بیشتر موضوع حمایتی آن مورد توجه قرار گرفته و مقوله اصلی که سالم سازی محیط کار است کم رنگ تر شده است

مظفری با اشاره به جایگاه و اهمیت مضوع ایمنی و بهداشت کار گفت: سالانه بیش از 23 هزار نفر در جهان جان خود را بر اثر بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار از دست می دهند که تعداد مرگ و میر بر اثر بیماری های شغلی بیش از 6 برابر حوادث ناشی از کار است.

وی افزود: موضوع بیماری های شغلی به دلیل اینکه در بازه زمانی بلند مدت اتفاق می افتد کمتر مورد توجه قرار می گیرد این در حالی است که سالانه مبلغی معادل 2هزار 800 میلیارد دلار از ثروت های جهان برای بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار به هدر می رود.

مظفری ادامه داد: در سطح جهان سازمان I.L.O بیش از نیمی از اسناد خود را در حوزه ایمنی و با محوریت سلامت نیروی انسانی در محیط کار تدوین و منتشر کرده است.

وی افزود: در سطح ملی نیز شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی کار کشور با اعضای عالی رتبه و وظیفه مدار ارگان های مربوطه، اساتید دانشگاهی و شرکای اجتماعی وظیفه تدوین دستور العمل ها و آیین نامه های مربوط به حوزه صیانت از نیروی کار را برعهده دارند.

رئیس بازرسی کار وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی کشور اعلام کرد: در نتیجه تلاش های این شورا، تا کنون دستور العمل و آیین نامه در سطح کشور در حوزه سلامت و نیروی انسانی تدوین شده است که اجرای آنها برای کلیه کارفرمایان و متناسب با شرایط شغلی که دارند الزامی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج