مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان در همایش سراسری تعاونی های کشو گفت: امیدوارم بخش تعاون به عنوان مهمترین بخش اقتصادی کشور از مظلومیت خارج شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن نیرومند اظهار داشت: با بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی به عنوان راه نجات اقتصاد کشور از منظر مقام معظم رهبری، شاهد خواهیم بود که تعاون نزدیک ترین وممکن ترین راه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

وی به تبیین برخی از شاخص های استان اصفهان پرداخت و گفت: در حال حاضر در 7 شهرستان اصفهان تعاونی توسعه و عمران تشکیل شده که  یکی از فعالترین تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی را تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان با 3 هزار عضو می باشد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی استان اصفهان  نیزدر این همایش با اشار ه به برنامه کوچک سازی دولت گفت: اجرای برنامه های متنوع در شهرستان ها به ویژه شکل گیری تعاونی ها موجب کوچک سازی دولت خواهد شد.

کلانتری تصریح کرد: برای نمونه لوله کشی آب روستایی، مسکن روستایی، راه سازی روستایی، از جمله خدماتی است که که با شکلگیری درست تعاونی های توسعه و عمران میتواند از چرخه دولت خارج شده و به تعاونی ها سپرده شود.

وی با بیان اینکه از بزرگ تر شدن بدنه دولت هیچ نفعی نخواهیم برد تاکید کرد: از اهداف عمده طرح تعاونی توسعه و عمران شهرستانی استفاده از منابع خرد مردمی و توسعه به معنای جامع کلمه است که از تمام ظرفیت های بالقوه و بالفعل افراد در این حوزه باید بهره برد.

این مقام مسوول همچنین گفت: در تعاونی های توسعه و عمران هرجا که امکان دارید توان مدیریت را در خودتان ایجاد کنید و مدیریت امور خدماتی را به عهده بگیرید.

کلانتری همچنین بر اهمیت توسعه مشارکت مردم در ایده و نوآوری و طرح های جدید تاکید کرد و گفت: پول خرد در دست مردم زیاد است و وقتی می توان خوب کارکرد که این سرمایه های اندک در کنار هم جمع شده و در فعالیت های ارزشمند توسعه و عمرانی سرمایه گذاری شود.

وی طرح روستا تعاون و تعاونی های دهیاری ها را گوشواره هایی برای تعاونی های توسعه و عمران عنوان کرد و افزود: برای تشکیل تعاونی های روستا تعاون باید همت کرد و با استفاده از پتانسیل روستا تعاون گام های بزرگتری را برای رفع نیاز های مختلف معیشتی مردم برداشت.

معاون امور تعاون وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی استان  اصفهان افزود: تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی یک تعاونی مادر و هماهنگ کننده و یک تعاونی پیشتاز است و تازمانی دارای پشتوانه و سرمایه اجتماعی است که دارای مدیریت قوی و عملکرد مطلوب باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج