عبدالرضا بازدار گفت: تمام چغندر تولیدی استان لرستان به کارخانجات قند در کشور تحویل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در خصوص حل مشکل چغندر مازاد تولیدی کشاورزان لرستانی گفت: در استان لرستان ۷۱۰۰ هکتار از مزارع به کشت چغندر اختصاص یافته وپیش بینی می‌شود از این مقدار سطح زیرکشت ۳۴۰ هزار تن برداشت شود و از طرفی ظرفیت کارخانه قند بروجرد ۱۵۰ هزارتن است و در این فصل امکان انبار کردن آنها وجود ندارد و از طرفی ظرفیت پذیرش روزانه آنها تعریف شده است بنا بر این بیش از نیمی از محصول چغندر تولیدی استان باید به سایر کارخانه ها ی قند در سطح کشور تحویل داده شود.

بازدار افزود: از مقدار ۷۱۰۰ هکتار چغندر کشت شده در استان لرستان ۳۷۵۰ هکتار توسط کشاورزان بدون عقد قرارداد با هیچ کارخانه ای اقدام به کشت این محصول نموده و همین باعث مشکلاتی برای خرید گردیده است لذا اولویت خرید با چغندر کارانی است که در زمان کاشت اقدام به عقد قرارداد با کارخانجات قند نموده اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج