با پیشنهاد رئیس شورای اسلامی و شهردار رشت رشت تشکیل کارگروه محیط زیست شهری به ریاست شهر رشت و کارگروه روابط بین الملل به نائب رئیسی رشت به مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان سید امیر حسین علوی اظهار کرد: در همایش اخیر جاده ابریشم، رشت بعنوان محل دبیرخانه محیط زیست شهری انتخاب شد.

علوی افزود: جاده ابریشم یازده هزار کیلومتر طول دارد و این جاده موجب ارتباط و پیوند بسیاری از شهرها شده است.

وی گفت : به عنوان رئیس شورای رشت در این همایش حضور پیدا کرده و پیشنهاداتی مطرح نمودم.

علوی با اذعان به اینکه در این نشست رشت بعنوان دبیرخانه محیط زیست شهری انتخاب شد گفت: بنده در این همایش پیشنهاد تشکیل کارگروه روابط بین الملل را دادم که مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در این همایش پیشنهاد استقرار دبیرخانه کمیته محیط زیست شهری در رشت به ریاست شهر رشت را مطرح نمودم که این پیشنهاد نیز با موافقت اعضای حاضر مصوب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: در کارگروه روابط بین الملل شهر رشت به عنوان نائب رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم انتخاب شده است.

علوی بیان کرد: امید وارم با حضور رشت در این مجمع و با بهره گیری از ظرفیت موجود در شهرهای جاده ابریشم شاهد توسعه فرهنگی، اقتصادی و... بیشتر در رشت باشیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج