معاون بهره وری اقتصادی اوقاف گیلان از شناسایی و تعیین وضعیت 1340 رقبه فاقد درآمد موقوفات استان گیلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، علی خوشخو گفت: افزایش بهره وری موقوفات در جهت اجرای نیات واقفین خیراندیش از الویت های مهم و اصلی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان است و در این بین شناسایی رقبات و املاک موقوفه فاقد درآمد و یا مصلوب المنفعت مهمترین موئلفه است.

وی افزود : از آنجاییکه واقفین بخش یا تمام اموالی را که در اختیار داشته اند در جهت ترمیم کمبودهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه وقف نموده اند وظیفه ما در اوقاف به عنوان امانتدار این است که از موقوفات، حداکثر بهره وری را به عمل آورده و درآمد مکتسبه را در سمت و سوی نیت واقف صرف کنیم.

معاون بهره وری اقتصادی اوقاف گیلان با بیان اینکه کار شناسایی و رقبات فاقد درآمد و یا مصلوب المنفعت با دقت و سرعت خوبی در حال پیگری است گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 1340 رقبه فاقد درآمد موقوفات استان گیلان شناسایی و تعیین وضعیت شده است و انشاا... با تداوم این روند، بزودی در وضعیت مناسبی در حوزه بهره وری موقوفات قرار خواهیم گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج