سرپرست وزارت علوم گفت: امروز ما نیاز داریم به عالمان ربانی که می توانند برای جامعه الگو باشند و هر جامه ای نیاز به الگو و اسوه دارد.

 

به گزارش خبرگزاری موج از یاسوج، سید ضیاء هاشمی در نخستین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی، اظهار کرد: امید است گفتگوها از مباحت عمومی فراتر رفته و رویکرد هایی داشته باشد که برای عرصه علم و فرهنگ ما آغاز حرکت جدیدی باشد.

وی با اشاره به شخصیت مرحوم آیت الله ملک حسینی بیان کرد: بزرگانی از این قبیل، چنان عظمت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی دارند که به این جلسات نیاز ندارد و این ما هستیم که باید از این ظرفیت ها بهره بگیریم.

سرپرست وزارت علوم خاطرنشان کرد: علمای ما از لحاظ علمی و اخلاقی الگوی ما هستند و پاسخگوی سؤالات و رافع شبهاتند. جامعه علمی ما امروز این توقع را دارند که علمای ربانی پاسخگوی سوالات و الگوهای رفتاری باشند و افرادی مانند آیت الله ملک حسینی چنین ظرفیت هایی را داشتند.

هاشمی تصریح کرد: در مراسم تشیع آیت الله ملک حسینی (ره)به عینه دیدیم که بیش از سابق، مردم به روحانیت علاقه مند و دلبسته هستند، و آیت الله ملک حسینی روحانیتی به عنوان نماد دین و اسوه برای جامعه هستند و در مسیر زندگی، خود را ندیدند و تکلیف و مسئولیت های خود را دیدند و آیت الله ملک حسینی معلم اخلاق بودند.

وی ادامه داد: امروز ما نیاز داریم به عالمان ربانی که می توانند برای جامعه الگو باشند و هر جامه ای نیاز به الگو و اسوه دارد.

سرپرست وزارت علوم عنوان کرد: امروز باید بزرگان را قدر بشناسیم و معرفی کنیم و این بزرگان سبک صحیح زندگی در مراحل مختلف را به مردم نشان می دهند و عالمان ما باید پیشگام باشند و عالمانی که چنین ویژگی هایی دارند و در قید دنیا و جذابیت زندگی نیستند، نقش الگو و اسوه را دارند .

هاشمی تاکید کرد: جامعه ما نیاز به گروه های مرجع دارد و جامعه گروه های مرجع را پیدا می کند و مهم این است چه گروه هایی به عنوان مرجع فرهنگی قرار می گیرند . حوزه و دانشگاه باید الگوها را عرضه کنند و به خاطر این است که رفتار و مشی را برای خود اسوه قرار می دهند .

وی بیان کرد: امروز باید اسوه ها، بزرگان و مفاخر را قدر بشناسیم و هرجا این مهم نبوده است، جامعه آسیب دیده است و مفتخریم که استان ما یک الگوی برجسته و اخلاقی و شخصیتی دارد.

سرپرست وزارت علوم اضافه کرد: آیت الله ملک حسینی شخصیتی بزرگ و انسان مدار بود که خود را ندید و راه را دید و در این راه به منافع شخصی توجهی نکرد و عالمی برجسته بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج