کارگاه آموزشی و همایش منطقه 2 کشور با عنوان بازاریابی در مدیریت جامع حوزه آبخیز با حضور مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و با مشارکت 11 استان زاگرس نشین به میزبانی استان لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، در این جلسه مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه حوزه زاگرس جدا از گستردگی و تنوع و غنا می تواند در اشتغال سهم عمده ای داشته باشد گفت: در اشتغال دو نکته مغفول مانده وجود دارد که این باعث می شود، اشتغال پایدار نباشد، یعنی اگر ما زنجیره اشتغال را تصور کنیم، آموزش و بازاریابی دو حلقه مغفول هستند.

غلامرضا هادربادی با اشاره به توجه جدی حوزه بازاریابی در عرصه جنگل ها و مراتع افزود: ما معتقدیم ، اگر موضوع بازاریابی در عرصه جنگل های زاگرس انجام شود، نه تنها در حفظ و احیاء آنها موثر خواهد بود، که می تواند بار مهمی از حوزه اشتغال حوزه زاگرس را مرتفع نماید.

وی جنگل و مرتع را منبع اشتغال مولد دانست و تصریح کرد: نمی شود انتظار داشت کسی جنگل را حفظ کند اما نفعی از جنگل به او نرسد و اگر نفعی از جنگل به او برسد ، آن را حفظ می‌کند.

هادربادی اظهار داشت: نفع رساندن به این صورت اتفاق می افتد که ما محصولات فرعی جنگل های زاگرس را از نظر ارزش افزوده و تنوع افزایش دهیم و قیمتی به فروش رسانیم که باعث شود، دلبستگی به جنگل مضاعف گردد.

در ادامه این جلسه، دبیر همایش منطقه دو کشور و رئیس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ، هدف از برگزاری این همایش را استفاده از مشارکت مردم در احیای واقعی منابع طبیعی و حفظ انفال با استفاده از شیوه ها و تجربیات بدست آمده توسط سایر استانها، عنوان کرد.

داریوش حیدری چگنی تصریح کرد: این همایش به منظور توانمندسازی جوامع محلی در دستیابی به اقتصاد پایدار و معیشت بدون آسیب ، شیوه های مناسب تغییر بهره وری و هدایت بهره برداران حوزه منابع طبیعی به فعالیت های درآمدزا، با پرهیز از هدر رفت منابع پایه و حفظ آب و خاک و صیانت از جنگل‌ها بعنوان پشتوانه کشاورزی بحث و تبادل نظر شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج