معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی در توسعه استان، تصریح کرد: مدیران همزمان با وصول درآمدهای مالیاتی و پیگیری تحقق تعهدات استان در این حوزه نسبت بازگشت سهم استان از درآمدهای مالیاتی اهتمام ویژه به خرج دهند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان هرمزگان با اشاره به اهمیت نقش وصول درآمدهای مالیاتی در اداره استان و کشور از تلاش‌های مجموعه مدیران استان در امر وصول درآمدهای مالیاتی تکلیف شده به استان، قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش کارکنان دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی، افزود: کارکنان دولت نقش بسزایی در تحقق درآمدهای مالیاتی دارند و بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در این بخش محقق می‌شود.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان به اهمیت تحقق تعهدات استان در حوزه وصول درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و بیان داشت: مدیران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تا پایان سال تعهدات استان هرمزگان در حوزه وصول درآمدهای مالیاتی محقق شود.

رئوفی با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی در توسعه استان، تصریح کرد: مدیران همزمان با وصول درآمدهای مالیاتی و پیگیری تحقق تعهدات استان در این حوزه نسبت بازگشت سهم استان از درآمدهای مالیاتی اهتمام ویژه بخرج دهند.

آثار پرداخت مالیات باید در بهبود زندگی مردم مشاهده شود

وی با تاکید بر بازگشت درآمدهای مالیاتی مراکز سود ده و بزرگ مستقر در استان هرمزگان که دفاتر آنها در تهران است، اظهار داشت: باید نسبت به بازگشت درآمدهای مالیاتی مراکز سودده و بزرگ مستقر در استان که دفاتر آنها در تهران است پیگیری‌های لازم صورت پذیرد و هرمزگان از این درآمدهای مالیاتی بهره‌مند شود.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر عموم مردم جامعه آثار درآمدهای مالیاتی را در بهبود وضعیت زندگی خود و توسعه کشور به وضوح لمس کنند قطعاً در پرداخت مالیات مشارکت بسیار گسترده‌تری خواهند داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج