مدیر کل امور اقتصای و دارایی هرمزگان گفت: وصول درآمدهای استانی در هرمزگان در شش ماهه نخست امسال نسبت به پارسال 29 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، علی ابراهیمی در کارگروه تخصصی درآمد و منابع استانداری افزود: از ابتدای سال 939 میلیارد تومان درآمد وصول شده است که 200 میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب است.

وی اضافه کرد: علت افزایش درآمد شناسایی منابع جدید درآمدی بوده است.

ابراهیمی بیان کرد: درآمدهای وصولی کارکنان دولتی به علت پرداخت متمرکز در خزانه کشور به کمتر از یک درصد کاهش یافته است و مالیات کارکنان بخش خصوصی نیز 9 درصد افزایش یافته است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در خصوص وصول درآمدهای ملی نیز گفت: مصوب شش ماهه هرمزگان هزار و 200 میلیارد تومان است که از این رقم تاکنون هزار و 65 میلیارد تومان محقق یافته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه، 82 درصد درآمدهای هرمزگان مالیاتی هستند، افزود: درآمدهای وصول شده 88 درصداز درآمدهای مصوب شش ماهه در هرمزگان را شامل می شود.

درامد مصوب سالانه هرمزگان 2هزار و 400 میلیارد تومان است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج