استاندار کردستان از باز شدن این مرز رسمی خبر داد و گفت: از صبح امروز (چهارشنبه سوم آبان) فعالیت های تجاری شامل صادرات و واردات کالا و تزانزیت سوخت از این مرز با منطقه اقلیم کردستان عراق از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا با بیان اینکە بە دلیل درگیری ها و ناامنی های اقلیم کردستان عراق چند روزی مرز باشماق تعطیل بود، افزود: این امر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای حفظ امنیت تجار و بازرگانان ایرانی اتخاذ شدە بود.

وی ادامە داد: با آرام شدن اقلیم کردستان عراق و پیگیری‌های مدیران استان از امروز اوضاع مرز باشماق بە حالت عادی بر می گردد و بازرگانان می توانند بە فعالیت خود ادامە دهند.​

مرادنیا با بیان اینکە برخی گلەمندی ها در بخش صادرات و ترانزیت کالا در این مرز وجود دارد، گفت: در اولین فرصت و با حضور در شهرستان مریوان و مرز باشماق نسبت بە حل موانع و مشکلات اقدام خواهیم کرد.

استاندار کردستان مرز را پتانسیلی بزرگ برای توسعە کردستان دانست و تصریح کرد: شرایط باید بە گونەای تغییر کند کە بجای کشور ترکیە جمهوری اسلامی ایران بیشترین صادارت را بە کردستان عراق ودیگر مناطق داشتە باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج