با حکم مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل آبفای کشور، «امین قصمی» مدیرعامل آبفای هرمزگان عضو کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان صنعت آب و فاضلاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از بندرعباس، «امین قصمی» مدیرعامل آبفای هرمزگان طی حکمی از سوی مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به عنوان عضو کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان صنعت آب و فاضلاب انتخاب شد.

در این حکم آمده است؛ با عنایت به ضرورت تشکیل کمیتهتخصصی اقتصاد دانش بنیان صنعت آب و فاضلاب، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان  عضو کمیته تخصصی مذبور تعیین می گردید.

تشکیل کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان صنعت آب و فاضلاب با موضوع ساخت و توسعه تجهیزات دانش بنیان صنعت و به عنوان یکی از اقدامات وزارت نیرو در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.همچنین این کمیته در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه برنامه ملی توسعه، تعمیق و جذب تکنولوژی در حوزه آب و برق تشکیل شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج