استاندار قم با اشاره به مراجعه ۷۰۰ نفر از ذینفعان فرودگاه قم به دفاتر مشخص شده از سوی استانداری قم خواستار تمدید یک ماهه مهلت مراجعه سهام داران این پروژه به این دفاتر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، استاندار قم در جلسه بررسی مسائل فرودگاه قم طی سخنانی با اشاره به مباحث کارشناسی این طرح، مطالعات جانمایی بخش های مختلف فرودگاه قم در گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: احتمالا تغییراتی در بخش هایی از این پروژه بر اساس مطالعات جدید اعمال می شود.

وی افزود: امیدواریم با حضور مسئولان ملی و بازدید میدانی از این پروژه ، دیدگاه ها و تصمیمات به واقعیات فرودگاه قم نزدیک تر شود.

صادقی همچنین با اشاره به ضرورت بررسی سوابق و توانمندی های سرمایه گذاران داوطلب فعالیت در پروژه فرودگاه قم ادامه داد: بایستی اهلیت سنجی پیش از مذاکره جهت اطمینان از سرمایه گذار صورت پذیرد.

وی بیان داشت: تعیین طرح اولیه، برای مطالعات کارشناسی میزان اعتبار و زمان مورد نیاز جهت اجرای پروژه فرودگاه امری ضروری است.

وی همچنین با اشاره به استقبال ذینفعان این طرح برای مراجعه به دفاتر مشخص شده از سوی استانداری قم خواستار تمدید یک ماهه مهلت مراجعه سهام داران این طرح شد.

رضا سیار فرماندار قم با اشاره به عملکرد هیئت حسابرسی فرودگاه قم اظهار داشت: تاکنون 700 نفر از ذینفعان این طرح، به دفاتر مشخص شده از سوی استانداری قم مراجعه و مدارک و مستندات خود را ارائه نموده اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج