هوای کلانشهر اصفهان در برخی مناطق امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کارشناس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: بر اساس سنجش ایستگاه های مراقبت دایم میانگین شاخص کیفی هوای این کلانشهر 99AQI در آستانه ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

مزارع افزود: همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه میدان احمدآباد 102 خیابان پروین106، میدان امام حسین103 و چهارباغ خواجو 112 AQI ناسالم برای گروه های حساس است.

وی گفت: شاخص کیفی هوا همچنین در شهرهای سگزی109 و خمینی شهر104 AQIناسالم برای گروه های حساس است.

کارشناس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به مادران باردار، سالمندان و بیماران قلبی ریوی توصیه کرد از تردد غیرضروری خودداری کنند.

شاخص کیفی هوا از ۱۰۱ تا ۱۵۰ AQI ناسالم برای گروه های حساس و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ AQI ناسالم برای عموم است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج