مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: دفترچه‌های درمانی بیمه سلامت همگانی فقط در مراکز دولتی دانشگاهی اعتبار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، کیومرث مظفری گفت: از تاریخ 1. 8. 96 این بیمه‌شدگان خدمات تشخیص درمانی را فقط در مراکز دولتی دانشگاهی دریافت می‌کنند.

وی افزود: خدمات بستری و سرپایی (به‌ جز دارو) این بیمه‌شدگان از تاریخ گفته‌ شده فقط در مراکز تشخیص درمانی دولتی ارائه می‌شود.

گفتنی است که از ابتدای سال 93 تاکنون 345 هزار نفر از ساکنین شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند، در قالب صندوق بیمه سلامت همگانی رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج