در پنجمین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در بخش جعفرآباد قم حاضر شد و علاوه بر حضور در جلسه شورای ورزش این بخش، خانه ورزش روستایی بستان را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج ازقم،  بعد از حضور در جلسه شورای ورزش بخش جعفرآباد به روستای بناب رفته و خانه ورزش این روستا را طی مراسمی افتتاح کردند.

حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم فضاهای ورزشی دولتی را یکی از مراکز مهم توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای برشمرد و وی ایجاد زمینه و بستری مناسب برای جذب بیش از پیش عموم مردم و بخصوص بانوان به محیط های ورزشی و انجام فعالیت های ورزشی را یکی از اهدف اداره کل ورزش و جوانا ن استان قم دانست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج