استاندار فارس تأکید کرد: در انتخاب و ابقای مدیران دستگاه ها پاکدستی، توانایی خدمت کردن صادقانه به مردم، مدنظر قرار دادن سیاست های عمومی دولت و شایستگی مدیران را ملاک قرار خواهم داد و به هیچ وجه تحت تاثیر القائات فضای مجازی قرار نخواهم گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، اسماعیل تبادار در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با بیان اینکه باید در جذب اعتبارات استانی و ملی تلاش شود، اظهار داشت: اساس کار این شورا برنامه ریزی برای آینده استان، متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های آن می باشد. 
استاندار فارس با اشاره به برنامه ششم توسعه افزود: اشراف جامع مدیران به مباحث موضوعی و موارد مهم قوانین احکام دائمی برنامه ششم و بودجه سال 96 جهت ایجاد شرایط مساعد برای توسعه استان ضرورت دارد. 
وی با بیان اینکه وامدار هیچ شخص، گروه و تشکل سیاسی نخواهم بود تأکید کرد: در انتخاب و ابقای مدیران دستگاهها؛ پاکدستی، توانایی خدمت کردن صادقانه به مردم، مدنظر قرار دادن سیاست های عمومی دولت و شایستگی مدیران را ملاک قرار خواهم داد و به هیچ وجه تحت تاثیر القائات فضای مجازی  قرار نخواهم گرفت.
نماینده عالی دولت با بیان اینکه مدیران باید به حوزه کاری خود اشراف کامل داشته باشند ادامه داد: بی شک تقویت مدیرانی که دلسوز بوده وتوجه ویژه ای به استان و حوزه کاری خود دارند را در دستور کار قرار خواهم داد.
تبادار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از سیاست های دولت برشمرد و ابراز داشت:  مبارزه با مفاسد اقتصادی به جد باید دنبال شود و شایسته نیست علیرغم تلاش هایی که در دستگاهها صورت می پذیرد اقدام خلاف قانونی عملکرد دستگاه را زیر سوال ببرد. 
وی بر تقویت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت ها و تنگناهای مالی دولت، باید از ظرفیت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی بهره بگیریم و دستگاهها با تلاش فراوان زمینه تسهیلات این امر مهم را به وجود آورند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج