نخستین تفاهمنامه همکاری جستجو و نجات دریایی-هوایی کشور بین ادارات کل بنادر و دریانوردی و فرودگاه های استان هرمزگان به مدت پنج سال به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اهمیت نجات جان افراد در معرض خطر در پهنه دریای نیلگون خلیج همیشه فارس و دریای عمان اظهار داشت: در راستای اجرای مفاد کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی(SAR)، طرح استانی جستجو و نجات دریایی، بخشنامه هیات دولت و طرح اضطراری فرودگاه بین المللی بندرعباس طی سال جاری مجموعه مذاکراتی بین دو مجموعه بنادر و دریانوردی و فرودگاه های استان هرمزگان برای استفاده بهینه از امکانات و ارتقای سطح همکاری های دوجانبه برای ارایه خدمات جستجو و نجات دریایی به انجام رسید.

اله مراد عفیفی پور خاطرنشان کرد: ماحصل این مذاکرات به یک تفاهمنامه هشت ماده ای منجر شد که هدف از آن فراهم آوردن زمینه مناسب همکاری این دو ارگان استراتژیک برای ارائه خدمات مطلوب جستجو و نجات در سوانح دریایی و هوایی و همچنین ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی این گونه خدمات به منظور پیشگیری و کاهش تلفات جانی و مالی در آب های استان هرمزگان می باشد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان، تبادل اطلاعات، اطلاع رسانی سریع و به موقع در زمان وقوع سوانح، مشارکت در عملیات ها و مانورهای جستجو و نجات دریایی و هوایی، شرکت در برنامه های آموزشی و حضور در جلسات کارشناسی مشترک سوانح را از جمله تعهدات طرفین در این تفاهمنامه عنوان کرد.

این تفاهم‌نامه که به امضای "اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و "محمود امانی بنی" مدیرکل فرودگاه های استان درآمده است، بر همکاری و همگرایی این دو مجموعه برای نجات جان دریانوردان و مسافران دریایی و سانحه دیدگان هوایی در دریا تأکید دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج