سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: برای متخلفان شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس به اتهام نگهداری اسلحه و مهمات غیر مجاز حکم قضایی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی صادقی گفت: مرجع قضایی در شهرستان نطنز متخلفان شکار و صید را به پرداخت دو فقره جزای نقدی  به مبلغ بیست میلیون ریال در حق صندوق دولت و همچنین ضبط دو قبضه اسلحه ساچمه زنی قاچاق و مهمات کشف شده  به نفع دولت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح با توجه به بند ب ماده شش و ماده هیجده قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ ذیل از قانون مجازات اسلامی محکوم کرد.

وی افزود : بر اساس  قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز  نگهداری و حمل سلاح شکاری قاچاق جرم محسوب گردیده و در راستای ماده ۱۸ قانون مذکور اسلحه و مهمات غیر مجاز به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می گردد .

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: منطقه حفاظت شده کرکس  با وسعت  بیش از ۱۱۴ هزار هکتار به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیا رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج