هیات مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان مدیرعامل جدید این شرکت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با استعفای رسول محققیان از مدیرعاملی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان علی یارمحمدیان به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.

با تصمیم هیات مدیره، رسول محققیان به عنوان مشاور هیات مدیره شرکت نمایشگاه اصفهان انتخاب شد.

رسول محققیان در تاریخ 26 مهر ماه و بعد از 14 سال فعالیت در سمت مدیرعاملی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان، استعفای خود را تقدیم رئیس هیات مدیره کرد که با این استعفا موافقت شد.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج