مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان اعلام کرد: کیلومتر 135 جاده بندرعباس – سیرجان قبل از پلیس راه گهکم از30 مهرماه تا 5 آبانماه 96 (از ساعت 6 صبح لغایت 8 شب)بسته می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، داریوش باقرجوان افزود: مهمترین کارکرد سینسورهای سیستم توزین درحال حرکت قابلیت اندازه گیری وزن وسایل نقلیه بدون نیاز به توقف آنها دارند و عمده ترین اهداف بکارگیری این سامانه ها، جلوگیری از تخریب راهها و اعمال مقررات و جمع آوری اطلاعات ترافیکی است.

وی با اشاره به برخی از امکانات و اطلاعات قابل حصول این سامانه ازقبیل :وزن کل و وزن توزیع شده روی هر یک از محورهای وسایل نقلیه عبوری ،کلاس و نوع وسیله نقلیه عبوری(Classification)  ، امکان تشخیص پلاک خودروهای متخلف با استفاده از سامانه OCR)تشخیص متن در تصویر( ،فاصله طولی وسایل نقلیه عبوری از یکدیگر(Headway) ،سرعت وسایل نقلیه عبوری ،تاریخ و زمان خودروهای عبوری وثبت تصویر خودروهای متخلف و همچنین صدور قبض جریمه برای وسایل نقلیه گفت :  جهت اجرای عملیات نصب سنسورهای سیستم توزین در حال حرکت کیلومتر 135 محور بندرعباس – سیرجان قبل از پلیس راه گهکم  بمدت پنج روز مسدود خواهد شد .

مهندس باقر جوان  افزود: ساعت شروع و پایان روزانه این عملیات از ساعت 6 صبح  الی ساعت  20 است که در صورت مسدود بودن مسیر محور جایگزین مسیر موقت کنار گذر همین محور  می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج