معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش خوزستان گفت: 468 داوطلب پذیرفته شده آزمون استخدام پیمانی 96 به آموزش و پرورش خوزستان خواهند پیوست.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، حرج چلداوی گفت: 550 داوطلب آزمون استخدامی آموزش و پرورش خوزستان در مصاحبه به رقابت می پردازند.

وی با بیان اینکه 468 داوطلب پذیرفته شده آزمون استخدام پیمانی 96 به آموزش و پرورش خوزستان خواهند پیوست، اظهار کرد: از این داوطلبان 276 نفر در دوره ابتدایی و 274 نفر در 18 رشته دیگر مانند تربیت بدنی، علوم اجتماعی و دیگر رشته‌های مورد نیاز به عنوان داوطلب چندبرابر ظرفیت به آموزش و پرورش خوزستان معرفی شده‌اند.

چلدوای بیان داشت: در مجموع در این مرحله 290 داوطلب خانم و 261 داوطلب مرد برای انجام مصاحبه معرفی شده‌اند. در دوره ابتدایی 242 خانم و 34 مرد و در 18 رشته دیگر مورد نیاز آموزش و پرورش نیز 227 مرد و 48 خانم به عنوان داوطلب چندبرابر ظرفیت برای انجام مصاحبه تخصصی معرفی شده‌اند.

گفتنی است؛ داوطلبان خانم از 24 تا 26 مهرماه و داوطلبان مرد نیز باید از 27 تا 30 مهرماه به ترتیب حروف الفبا برای انجام مصاحبه خود مراجعه کنند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج