مدیر عامل آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: تعرفه‌های آب و فاضلاب باید به صورت محلی محاسبه شود.

به گزارش خبرگزاری موج،  هاشم امینی اظهار داشت: واقعی شدن قیمت آب و محلی شدن تعرفه‌های آب و فاضلاب از عوامل مهم در بالندگی اقتصاد آب و فاضلاب است.

وی گفت:‌ اتخاذ تصمیم در خصوص کسری بودجه ناشی از تخفیفات، محدود کردن نرخ تخفیف برای کاربرهای مشمول موضوع نظیر کاربری‌های مذهبی، جلب بیش از پیش مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها، غیرانتفاعی شدن طرح های آبفا در موافقت نامه ها، از جمله عوامل موثر در شکوفایی اقتصاد آب است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: افزایش درآمدها با استفاده از ظرفیت قانونی، تعیین تکلیف بدهی نیروهای مسلح مانند استفاده از ماده ۱۷ برنامه های توسعه برای وصول مطالبات از اعتبارات عمرانی و ایجاد بازارهای محلی آب اینها از جمله مواردی است که مدنظر قراردادن آن می تواند موجب شکوفایی اقتصاد آب شود.

وی سیستم بازچرخانی آب را در افزایش راندمان استفاده از آب حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت شدید منابع آبی توجه به سیستم بازچرخانی آب و پساب ضروری به نظر می رسد.

امینی افزود: تنوع بخشی به روش های تأمین و توزیع آب، توجه به استحصال انرژی های نو، حذف کاربری فضای سبز عمومی و پیگیری جدی اجرایی شدن تفاهم نامه نظام مهندسی در مدیریت مصرف منابع آبی مؤثر واقع می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به راهکارهای پیرامون بهره برداری هرچه بهتر از منابع پرداخت و تصریح کرد: تهیه و اجرای برنامه جامع مدیریت بحران، توجه ویژه به مدیریت تقاضا، تلاش در جهت کاهش آب بدون درآمد، به کارگیری تله متری و هوشمندسازی تأسیسات، پیشگیری از توسعه صنایع آب بر در مناطق، کنترل مصارف ادارات و ارگان ها به ویژه نهادهای نظامی و اجرای برنامه جامع بهره برداری از تأسیسات، از جمله این راهکاهاست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج