دادستان قم گفت: در 6 ماه گذشته 2 هزار متکدی و کودک کار از چهارراه های قم جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، دادستان قم با بیان اینکه این اقدام برای جلوگیری از مخدوش شدن چهره شهر مقدس قم صورت گرفته است، افزود: در 6 ماه گذشته 2 هزار متکدی و کودک کار از چهار راه های قم جمع آوری شده است.

وی طرح ممنوعیت عرضه قلیان و استعمال آن در مکان های عمومی نیز در کنار کمک به سلامت جامعه، با همین هدف اجرا شده است.

وی علت ورود دستگاه قضا به موضوع قلیان را کم کاری دستگاه های مربوطه دانست و خاطرنشان کرد: اگر دستگاه های مربوطه به وظیفه قانونی خود عمل می کردند نیازی به دخالت دستگاه قضا در این زمینه نبود.

مهدی کاهه افزود: شیوع مصرف قلیان در قم به حدی رسیده بود که درآمد برخی از مراکز عرضه قلیان ماهانه 20 میلیون تومان بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج