معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: هجوم کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و ماسه‌های روان، معضلی جدی است که با سطح بیش از 2 هزار هکتار در حال پیشروی به درون محوطه روستاهای شهرستان جاسک است.

به گزارش خبرگزاری موج، مجید پوربلیغی در بازدید از مناطق بحرانی ماسه های روان شهرستان جاسک گفت: 75 درصد مساحت شهرستان جاسک را بیابان‌ها تشکیل می‌دهند و وجود ماسه‌های روان در حوزه شرق این شهرستان از کانون‌های اصلی فرسایش بادی استان به شمار می‌آید که هجوم آنها روستاهای زیادی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: در حوزه شرق شهرستان جاسک روستا‌های گروگ‌پایین، گشمی، کیدر پایین، پیوشک، مشکوهی، براک، لیرک، سدیچ، هیمن، سورچاه، پتروکی، بیاهی، جهلو، جهلا، سهرکی، وَنک، کَرَتی، گتی، عَبد، کُنتکی و ککی با مشکل شن‌های روان مواجه هستند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان بیان داشت: هجوم کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و ماسه‌های روان، معضلی جدی است که با سطح بیش از 2 هزار هکتار در حال پیشروی به درون محوطه روستاهای شهرستان جاسک است.

وی تصریح کرد: وجود ماسه‌های روان در اطراف روستاهای گتی و مشکوهی شهرستان جاسک بسیار خطرناک و بحرانی است که علاوه بر این دو روستا، روستاهای دیگر شهرستان جاسک را در معرض خطر قرار داده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج