مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: ۳۹۸حلقه چاه غیر مجاز در استان از ابتدای امسال پر و مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسعود میرمحمد صادقی در ششمین جلسه کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی اظهار داشت:میزان آب صرفه جویی شده حاصل از انسداد این چاه های غیر مجاز بیش از ۸ میلیون و پانصد مترمکعب است.

وی افزود: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی موجود هم چنین ۱۴ مورد جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز در استان اصفهان انجام شده است و یک میلیون و ۴۰۰متر مکعب نیز از این طریق در میزان آب صرفه جویی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان همچنین تعداد کنتورهای حجمی نصب شده در استان در سال ۹۶ را بیش از ۱۷۷ دستگاه اعلام نمود.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج