رئیس اداره تحقیق، توسعه و آموزش‌های مردمی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: سال گذشته بیش از 3800 کرمانشاهی دچار مسمومیت شدند و به مراکز درمانی مراجعه کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، وریا رحیمی رئیس اداره تحقیق، توسعه و آموزش‌های مردمی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه علت مسمومیت 1118 نفر به دلیل مصرف انواع داروهای غیر مخدر و 1535 نفر به دلیل مصرف مواد اعتیادآور بوده است گفت: تعداد مسمومین ناشی از مواد شیمیایی در سال گذشته 669 نفر بود که 107 مورد آن مربوط به گاز منوکسیدکربن است.

به گفته این مسئول در سال گذشته 415 نفر نیز دچار مسمومیت براثر گزش عقرب، مار و زنبور و 156 مورد دچار مسمومیت غذایی؛54 نفر دچار مرگ‌ومیر ناشی از مسمومیت با دارو شدند.

رحیمی در خصوص تعداد مسمومیت‌های سال جاری نیز یادآوری کرد: در شش‌ماهه امسال نیز 852 مورد مسمومیت دارویی، 1049 مورد مسمومیت ناشی از مواد اعتیادآور، 491 مورد مسمومیت ناشی از مواد شیمیایی (24 مورد گاز منوکسیدکربن)، 410 مورد مسمومیت ناشی از گزش حیوانات سمی و 45 مورد مسمومیت با مواد غذایی داشتیم و 9 نفر نیز به دلیل مسمومیت با دارو دچار مرگ شدند.

وی بیشترین آمار مسمومیت در استان کرمانشاه را ناشی از مواد دارویی و مواد اعتیادآور اعلام کرد که برخی عمدی و برخی سهوی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج