دو واحد چایخانه مخفی در اصفهان مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول واحد بهداشت محیط شماره یک اصفهان گفت: کارشناسان بهداشت محیط با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت اصفهان و دستور قضایی دو واحد چایخانه را که در منازل مسکونی و مخروبه درشرایط غیر بهداشتی و مخفیانه قلیان عرضه می کردند، مهر و موم کردند.

احتشامی افزود: در بازرسی از واحدهای غیر مجاز بیش از 100 عدد قلیان و 30 جعبه تنباکو معسل کشف و توقیف شد و متصدیان متخلف تحویل مراجع قضایی شدند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج