مدیر منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: افزون بر 6 میلیارد و 309 میلیون لیتر فرآورده های نفتی در نیمه نخست امسال از هرمزگان به استان های دیگر منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی این شرکت علیرضا عطار افزود: این فرآورده ها شامل گازوئیل، نفت سفید، بنزین موتور، بنزین سوپر، نفتای سبک و سنگین است که به استان های کرمان ، یزد و اصفهان منتقل شده است.

وی ادامه داد: میزان بنزین سوپر 628 میلیون و 25 هزار لیتر، گازوئیل یک میلیارد و 459 میلیون لیتر، نفت سفید 315 میلیون و 700 هزار لیتر، بنزین موتور سه میلیارد و 889 میلیون لیتر و نفتای سبک و سنگین افزون بر 17 میلیون لیتر بود که بیشترین فرآورده های نفتی در شهریور منتقل شده است.

سه مرکز نفت بندرعباس، قطب آباد و مهرآوران در راستای ماموریت این شـرکت خطوط لـوله و مخابرات نفـت ایران یکی از شـرکت های زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است که ماموریت آن، انتـقال کلان نفت خام وفرآورده های نفـتی از طریق توسعـه،نگهـداری و بـهره برداری پایدار تخـصصی، مطـمئن و اقتـصادی شـریان های حـیاتی انتقـال مواد نفتـی (خطوط لوله) و با پشتیبانی شبکه مخابرات صنعتی با ضریب اطمینان99و 99 صدم درصد است.

این شـرکت به صورت شـبانه روزی انتـقال ایمن نفت خام از مبادی تولید به پالایشگاه ها،دریافت فرآورده هـای نفتی مانند بنـزین، بنزین سـوپر، نفـت سفید، نفـت گاز از پالایشـگاه ها و مبـادی واردات و انتقال آنها به مخازن انـبارهای متصل به خطوط لوله در سـراسر کشور، تامـین سوخت مایـع نیـروگاه ها، فرودگـاه ها و خـوراک بخـشی از صـنایع پتروشیمی را بر عهده دارد .

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس سال 1393 از منطقه جنوب شرق جدا شد و به نام منطقه خلیج فارس به صورت مستقل فعالیت خود را در مرکز هرمزگان آغاز کرده است.

این شرکت 35 درصد بنزین و 20 درصد نفت گاز مصرفی کشور را تامین می کند و تنها محل صادرات نفت کوره ، نفت سبک و سنگین و نفت گاز در کشور است.

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به صورت شبانه روزی در انتقال حجمی برابر 320 هزار بشکه فرآورده های نفتی به استان های همجوار نقش دارند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج