برترین های روابط عمومی در ادارات کل انتقال خون سازمان در دوره آموزشی روابط عمومی در دنیای آنلاین و شبکه های اجتماعی توسط مدیرکل دفترمدیرعامل و روابط عمومی و مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران و استاد این دوره آموزشی مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری موج ازقم ،روابط عمومی انتقال خون استان قم به عنوان برترین های روابط عمومی در ادارات کل انتقال خون سازمان انتخاب شد،در دوره آموزشی روابط عمومی در دنیای آنلاین و شبکه های اجتماعی توسط مدیرکل دفترمدیرعامل و روابط عمومی و مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران و استاد این دوره آموزشی مورد تقدیر قرار گرفتند.

 ادارات کل استانهای قم،هرمزگان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کردستان، شیراز، یزد،اراک، و خوزستان عملکرد بهتری از خود نشان دادند که بدین وسیله مورد تقدیر قرار گرفتند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج