آیت‌الله محمد علوی گرگانی گفت:‌ باید برای مشکل ربا در بانک‌ها به فکر چاره بود و پس از تذکرات مراجع باید اقدام جدی این زمینه صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، آیت‌الله محمد علوی گرگانی در دیدار با مسؤول مؤسسه اعتباری ملل با اشاره به مشکل ربا در بانک‌ها اظهار کرد: باید برای این مسئله به فکر چاره بود و پس از تذکرات مراجع باید اقدام جدی در این زمینه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: می‌توانند از مرکز اعلام کنند که اگر شرایط رکود بازار در شرایطی مانند جنگ و تحریم ایجاد شد نسبت به دریافت دیرکرد تخفیفی در نظر بگیرند.

این مرجع تقلید گفت: اکنون در شرایط رکود اقتصادی کشور قرار داریم و برخی از مردم در شرایط سخت اقتصادی هستند، برای اینکه به مردم فشار وارد نشود باید به فکر آنها بود.

وی با اشاره به شرایط کارخانجات گفت: کارخانجات در رکود هستند که باید حالت رحم و مدارا داشته باشیم و همدیگر را درک کنیم و خدمت به مردم در نظر گرفته شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج