مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تهیه پرونده بازار تاریخی غاز اصفهان جهت ثبت ملی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حاشیه نشست شورای ثبت ملی آثار تاریخی استان اصفهان عنوان کرد: در این نشست طرحهای اولیه ویژه ثبت ملی چند اثر تاریخی در سطح استان مطرح شد و جهت تهیه پرونده و ارسال به شورای ملی ثبت آثار تاریخی کشور مورد تائید قرار گرفت.

فریدون الهیاری تاکید کرد: قلعه تاریخی روستای جندابه در شرق استان اصفهان و حمام و موزه خانعلی در شهرستان سمیرم از جمله بناهای تاریخی تائید شده جهت ثبت در این نشست است.

وی در ادامه به تلاش جهت حفاظت از آثار تاریخی اصفهان پیش از دوران صفوی اشاره کرد و اظهار داشت: در محور شمال شرق شهر اصفهان و در محدوده خیابان ولیعصر و در امتداد بازار بزرگ و تاریخی اصفهان، طرح ثبت بازار تاریخی غاز اصفهان نیز مطرح و با اکثریت آراء تائید شد.

وی در همین رابطه گفت: شواهد تاریخی حاکی است برای اولین بار این بازار تاریخی در سده پنجم هجری قمری (دوران سلاجقه) ایجاد شده و پس از آن در سایر ادوار تاریخی بسط و گسترش یافته است. در حریم این بازار تاریخی بناهای ارزشمندی همچون امتداد بازار اصفهان، کاروانسراهای تاریخی، بخشی از کنیسه های اصفهان و همچنین مسجد تاریخی کمرزرین قرار گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان  بیان کرد: طرح ثبت ملی مسجد جامع شهرستان سمیرم، یک خانه تاریخی در شهر تاریخی زواره و یک خانه تاریخی نیز در روستای قارنه در شرق شهرستان اصفهان از دیگر آثار تاریخی تائید شده در این نشست جهت ارسال به شورای ثبت ملی آثار تاریخی کشور است.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج