وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان اصفهان از از روند اجرایی طرح آزاد راه شرق اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، عباس آخوندی در نخستین روز سفر خود به استان اصفهان از روند اجرایی قطعه یک آزاد راه شرق اصفهان از آزاد راه اصفهان - کاشان تا جاده اردستان - اصفهان به طول 30 کیلومتر و همچنین قطعه دوم این طرح در آزاد راه اصفهان - نایین به طول 33 کیلومتر بازدید کرد.

طرح کنارگذر شرق اصفهان بطول 93 کیلومتر از آزادراه اصفهان – کاشان شروع و به پلیس راه مبارکه ختم می شود.

قطعه اول این پروژه از آزادراه اصفهان – کاشان تا جاده اردستان – اصفهان بطول 30 کیلومتر، قطعه دوم از کیلومتر 30 اصفهان تا بزرگراه اصفهان – نایین بطول 33 کیلومتر و قطعه سوم از کیلومتر 63 تا بزرگراه اصفهان – شیراز بطول 30 کیلومتر انجام خواهد شد.

آزادراه های شرق و غرب اصفهان به عنوان کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب از جمله پروژه های حیاتی و مهم استان است و معضلات ترافیکی شهر اصفهان را برطرف خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی بعدازظهر چهارشنبه وارد اصفهان شد تا در یک سفر سه روزه از برخی طرح های عمرانی استان اصفهان بازدید و در افتتاح برخی دیگر شرکت می کند.

 

 

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج