استاندار قم با اشاره به برخی مشکلات قانونی جذب سرمایه گذاری اظهار داشت: بایستی کمیته ای برای تعیین ساختار جذب سرمایه گذاری در استان قم تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، استاندار قم در جلسه بررسی موانع سرمایه گذاری در استان قم که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه جذب بخش خصوصی نیازمند اعتمادسازی است گفت: باید دستگاه های اجرایی طوری عمل کنند که بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در استان را داشته باشد.

وی با اشاره به برخی قوانین موازی و مشکلات قانونی جذب سرمایه گذاری افزود: کمیته ای برای تعیین ساختار جذب بخش خصوصی ایجاد شود.

سید مهدی صادقی احصاء طرح های بزرگ سرمایه گذاری در استان و تعیین موقعیت جغرافیایی آنها را خواستار شد و تصریح کرد: باید جلسات موردی با سرمایه گذاران طرح های اقتصادی بزرگ جهت تسریع در فرایند آن نیز توسط مدیران ارشد برگزار شود.

استاندار قم خاطرنشان کرد: راهی به جز سرمایه گذاری بخش خصوصی برای رونق تولید و اشتغال و اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام نداریم.

حسن رضوی رئیس سازمان برنامه ریزی استان قم نیز با اشاره به برخی صنایع فعال همچون فرش، مبل و سنگ قم اظهار داشت: با تکمیل خوشه های کسب و کار می توانیم به خروجی بهتری در راستای جذب سرمایه گذار و رونق تولید دست یابیم.

وی با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در استان قم، تلاش برای تعیین تکلیف سرمایه گذاران ظرف مدت مشخص را ضروری دانست و تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا پس از اهلیت سنجی سرمایه گذاران مراحل بعدی با سرعت بیشتری انجام شود.

محسن بهشتی معاون امور عمرانی استاندار نیز با اشاره به شرایط خاص استان قم، اقدام عاجل برای جذب بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: بایستی به صورت خاص مشکلات طرح های بزرگ سرمایه گذاری در استان قم در جلسات با حضور مدیران ارشد مورد بررسی قرار بگیرند.