مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری آبادان گفت: رعایت نکردن اصول ایمنی و آشنا نبودن فرد فوت شده به کار با کمپرسی عامل اصلی جان باختن وی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان سه شنبه شب  گفت:کارگر خودرو کمپرسی در حین کار جان خود را از دست داد.

مجید فرهانی پور افزود:این حادثه ساعت ١٥:٣٠ دقیقه به آتش نشانی آبادان اطلاع داده شد که یک تیم از گروه نجات پنج دقیقه بعد به محل حادثه رسیدند.

وی اظهار داشت: متاسفانه شدت حادثه به گونه ای بود که کارگر این خودرو قبل از رسیدن تیم نجات آتش نشانی در دم جان باخته بود.

مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی آبادان گفت:رعایت نکردن اصول ایمنی و آشنا نبودن فرد فوت شده به کار با کمپرسی عامل اصلی جان باختن وی شد.

فرهانی پور افزود:قرار نگرفتن نگهدارنده در قسمت بار کمپرسی علت گیر کردن کارگر فوت شده میان شاسی و اتاق خودرو شد که در نهایت به مرگ این کارگر منجرشد.